Homeavatterin.netGalleryRegisterLog in
HACKED BY AVATTERIN.NET JOHN CENA AND UNDERTAKER HTTP://AVATTERIN.NET
AVATTERIN.NET

Share | 
 

 Dhivehi Songs Lyrics

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4
AuthorMessage
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:44 pm

Song: Heeleemaa
Vocals: Ali Rameez, Rafiyath Rameeza,
Album: Ali Rameez FuraanaReethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Fari Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho
Reethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Hure Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho

Ladhurakivee Raanee Madu Athugaa Beehey,
Khiyaaley Mee Aavey,
Bunaanee Hey Loabin, Uraalaashey Loabin,
Nidhaalaashey Kairee,
Vaagotheymee Loabi Dhineemaa,
Leykarunun Loa Foavey
Kaaku Edheynee Vakivaan Eyrun,
Veynaa Hoonu Dhee,
Reethee Heeleemaa…

Ruhun Dhee Dhaanan Hey, Mihithugaa Vaanan Hey,
Eheevan Hiyy Roathee, Ahaalan Ey Dhaashey,
Udhuhilan Eku Aadhey, Ekuve Hiyy Adhuvaaney,
Araamey Vee Hoadhan, Nuvaathee Keh Loabin,
Thaneh Fenidhaaney Hey, Ekanive Nivaavaashey,
Ekuga Dhen Veedhaa Shey, Dhehiyy Eku Veethee Ey
Edhey Khiyaaley Thiyaee, Fidhaa Loabeega Vedhee,
Dhekey Hiyy Haadha Veyey, Nudhaashey Hiyy Govayey,
Kaakah Hey Keh Adhu Fahe Vaanee,
Heefiluvun Dhin Jaaney,
Hiyy Furunee Loabeegaa Masthee,
Veehaa Loabi Dhee,
Reethee Heeleemaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:45 pm

Song: Thi Reethi Moonu
Vocals: Abdul Sameeu


Thireethi Moonu Beehilun Edhey
Thithunfathun Ufaalibun Edhey
Hoadhan Dheveny Loabiavavarun
Nuruhun Nuvey
Mage Jaanu Ekygaa Adhu Loabin Amey

Keh Madhuvejjey Rahumkurey
Furaanaigaa Vaa Dhirun Thiyey
Oagavaashey Hithah Magey
Meygaa Vaa Hingun Thiyey
Fahathun Dheveyney Hiyy Edheyvarun
Hiyy Kiyaavarun

Loabeegaa Hiyy Hafusvegen
Dhivanaa Vejjey Mithaa Madhen
Bosdhyfaa Fai Dhashah Kalaa
Aadheys Koh Romun Aee
Fahathun Dheveyney Hiyy Edheyvarun
Hiyy Kiyaavarun

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:46 pm

Song: Hadhiyaa
Vocals: Fazeela Amir, Ali Rameez, Sameeu
Album: Asseyri


Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Kurevi Dhaane Hey

Kiyaaladhee Kiyaaladhee,
Vaane Hey Kiyaa Nudhee?
Lobin Mi Dhe Hiyy Kuri Dhathuru Ekee
Sirru Nukure Veyneyey

Eki Rey Eki Thanthaa,
Thibe Haalu Dhulun Ivvaa Dheefaa
Neydhen Vakivaakah
Gaigoalhi Mihaa Vevifaa Vaathee
Loameri Thihiree Maazee Vee
Dhauru Handhaan Vefa Hey
O Hiyy Edheny Mivaguthuge Ufaa
Emme Funun Hoadhumey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee…

Hoadhey Thee Meygaa
Vaa Hoonu Himeyn Vejjey Neyvaa
Kaireegaa Hunnan
Beynun Thi Gothah Hunnaanan Hey
Khidhumathekey Loabin Midhenee
Faalhu Kurun Nuruhey
O Beehilumun Thiya Ingili Thakun
Vindhu Avasvey Ingey
Kiyaaladhee Kiyaaladhee...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:47 pm

Song: Vairoalhiahves Sirrun
Vocals: Shahban
Album: Vairoalhiahves Sirrun/

Mi Umuru Fasha Jehifaa Vee,
Leygaa Vee Ramzu Dhe Akurun
Mi Gadharu Mihen Dhevifaavee,
Masthee Loluge Fun Nazarun
Miasaru Hithah Koffaa Vee,
Vairoalhiahves Sirrun,

Eki Eki Ehee Thah Dheegen,
Ummeedhu Aalaa Kureyey
Fikuraave Hiyy Lenbidhaahaa,
Madhadhaa Ehee Dhee Hadha Ey
Ekamaku Hithuge Mi Udhaahah
Adhi Finikameh Nume Libeyey
Miasaru Hithah Koffaa Vee,
Vairoalhiahves Sirrun,

Hiyy Oiy Gotheh Neygeythee
Loebbah Edhen Fas Jeheyey
Hiyy Huskameh Neygeythee
Hiyy Dheyn Bunan Ladhu Ganeyey
Hivvaru Mikamugaa Nethumun
Maayoosve Haaskan Libeyey
Miasaru Hithah Koffaa Vee,
Vairoalhiahves Sirrun,

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:48 pm

Song: Hithuga Magey Vikaafaa
Vocals: Abdulla Waheed, Shaheedha
Album: Hithuga Vikaafaa/v

Hithuga Magey Vikaafa Hithuga Vikaafaa
Hithuga Magey Vikaafa Nufilabalaashey
Kereynehey Bunana Vareh Vaa Dheewana
Fidhaa Kuran Jaanaa Hithaa Ey Zuvaana
Kesseh Nudhee Loabi Dheynan Hey Bunaashey Ey Bunaashey

Loabi Mivaa Vareh Bunan Neygeyne Dheewana
Neygi Ethah Asaru Thakeh Kolli Madhin Jaanaa
Aadhebala Athuga Hifan, Reethikoh Bunela Balaa,
Dhuvahaku Vakive Nudhahche,
Abadhu Thihen Yaaruves Loabi Vedhehche, x2
Hithuga Magey…

Haharu Thibaa Mashah Dhinee Loabin Hey Bunedheyshey
Jaadhuvee Loabeegaa Fari Huvafenthah Fennaaney
Thee Fari Zaadhu Magey, Ladhuraki Hooru Magey
Dheefa Hanhaara Nudhahche,
Gaathu Thihaa Ulhefa Dhen Yaaru Nudhahche, x2
Hithuga Magey…

Jaanaa Hithaa Loabi Vumun Gendhaashey Maushooga
Faalhuga Hiyy Fidhaaves Koffeemey Maushooga
Meyga Thiya Nan Liyefin, Soora Hithugaa Kurehin,
Inthihaa Loabi Vevijjey,
Haadhah Fun Loebbakun Loabi Vevijjey x2
Hithuga Magey…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:49 pm

Song: Aadheys
Vocals: Abdulla Nashif (Thaathi)
Album: Hiyy Beynumey (2008)
Dhiraagu MyTone ID: 3860

Yaaraa Ahaanu Hey, Aadheys Hithuge Miyey
Ufalaa Araamu Dheefaa, Hevifaa Dhurah Nudhaashey

Dhuniyeyga Fahe Kobaa Hey Ishgaa Nulaa Araameh
Hithakah Shifa Libey Hey Dhurugaa Vumunne Yaareh
Ishqeh Mithaa Nuvaanama Dhuniye Mihen Nuveehey

Ufaleh Mashah Nethee Hey Furagas Kalaa Nudheyshey
Kushaky Magey Kobaa Hey Kushakah Mikan Vane Hey
Kushakah Mikan Vane Nama Ekushah Shazaa Libijjey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:49 pm

Song: Visnaashey Qaum
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee, Mariyam Unoosha, Mohamed Yisham

Visnaashey Qaum, Visnaashey Qaum
Misraabu E-Ee Qaumiyyathu Kan
Hissaa Vaanvee Emmen Eku Kan
Visnaashey Qaum, Visnaashey Qaum

Haggu Thakeh Hama Kashavarun Oiy Kan
Rayyithunnnah Hama Baaru Oiy Kan
Haqquge Magugaa Dheenves Vaa Kan
Fakkaa Dhivehinnah Vaanvee Kan
Visnaashey Qaum, Visnaashey Qaum

[Rap]
Hama Hamakan Minivan Kan Libi,
Emmen Nah Ebbaareh Libi
Fonifoni Musthaqbal Libi Dhinumah
Fahi Koh Kaanaa Husnuve Libidhey
Beysfaruvaa Feyraan Boafen Hiyaavahikan
Basbunumuge Minivankan Libivaa Kan
Basviki Gas Mas Fas Rahkaatherikoh
Basbune Las Fasnuve Nafsu Himaayai Koh
Thauleemaa Mussandhi Misagaafaiy
Dhiri Ulhumah Kurume Masakkaiy
Dhiri Ulhemaa, Ulhuna Dhemaa
Dheenah Ulhemaa, Ekuveri Velamaa
Ehbaareh Laa, Heylaave, Heylavvamaa
Athugulhamaa Gaumah Kerihure Jaanu Dhemaa

Minivan Bayakah Ves Hama Vee Kan
Dhiri Thibi Bayakah Qaanoon Hedhi Kan
Minivan Zinmaa Libigen Vaa Kan
Hinithun Vaanee Eyrun Ves Kan
Visnaashey Qaum, Visnaashey Qaum

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:51 pm

Song: Loabeega Aniyaa
Vocals: Mohamed abdul Ghanee (Theyravaa)
Album: Foni Foni (2008)


Loabeega Aniyaa, Meehey Dhin Hadhiyaa
Dheefaa Ufaa Thieve Beywafaa…
Loabivaa Dheefaa Ufaa Thieve Beywafaa

Nuhanu Ufaa Libuney, Loabi Libi Mihiyy Furuney
Ehaa Loabi Kalaa Viyey, Hitheeme Thee Furaana Ey
Handhaan Veyey Yaaraa Vaudhuthah Viyey Yaaraa
Kusheh Magey Veyhey , Kusheh Magey Veyhey
Ho! Dhey Libemune Thuraa, Veemaa Dhurugaa Mithuraa
Dheefaa Ufaa Thieve Beywafaa…

Nunidhi Mihen Ovevey, Yaaru Handhuma Dhen Kurevey
Hithah Haadha Asaru Kurey, Hithaamain Midheloa Furey
Nudhey Dhurah Yaaraa, Enburiannaashey Yaaraa
Hitheh Kalaa Neh Hey, Hitheh Kalaa Neh Hey,
Ho! Veedhathikan Libifaa, Haaley Bikavee Jehifaa,
Dheefaa Ufaa Thieve Beywafaa…

Dhiri Hurumeh Neydhen, Yaaru Nethi Ufaa Neydhen,
Vefaa Hiyy Mivanee Marey, Hithah Hereethi Hanjarey,
Vedheyshe Dhen Oagaa Firuma Dheynanhey Meygaa
Kuraa Miey Aadheys, Kuraa Miey Aadheys,
Ho! Fun Kandugaa Ganbeny, Neyvaa Abdhah Hindheny
Dheefaa Ufaa Thieve Beywafaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:52 pm

Song: Iru Ossumun
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee (Theyrava)
Album: Nala Moonu (2008)

Iru Ossumun, Iru Ossumun,
Iru Ossumun, Iru Ossumun

Karunun Adhu Haasve Loafureyey,
Hithugaa Jeheye Aniyaa Libeyey,
Andhireegaa Roan Mi Hiyy Edheyey,
Naamaankan Veri Vumun

Iru Ossumun, Iru Ossumun,
Iru Ossumun, Iru Ossumun,

Ufaa Thakaa Loabi Eyru Libuney,
Himaayatheh Harudhanaa Nethee Thoa Ey
Badhalve Veynah Libun Ufaathah,
Hayaaiy Kafunugaa Oyaa E Levuney
Veynun Mihithuge Mey Faaru Vanee
Dhirumeh Vi Kamaku Maru Gaimu Vanee
Hiyy Vejje Hanaa Hoonun Uthurey
Biru Heevaa Goiy Vumun

Iru Ossumun, Iru Ossumun,
Iru Ossumun, Iru Ossumun,

Ketheh Nuvaaney Mi Haalugaa Dhen,
Maruve Dhiyun Hiyy Abadhu Mi Edhenee
Naseebu Huri Goiy Alhaage Mee Hey,
Suvaalu Nafsah Mihaaru Vevenee
Vee Keeh Hey Gaimu Kusheh Vey Hey,
Insaafeh Adhu Mi Liben Neh Hey,
Ithubaaru Kuraanee Kaakah Hey,
Insaanun Dhas Vumun

Iru Ossumun, Iru Ossumun,
Iru Ossumun, Iru Ossumun,
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:53 pm

Song: Hiyy Dheebalaa
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee
Album: Hiyy Dheebalaa/v


Hiyy Dheebalaa,
Hiyy Dheebalaa, Rovvaa Nulaa
Adheyhey Ahaashey Loabivaa
Chaaley Dhelolaa Thoonu Nazaru
Beynumee Kalaaey Reydhuwaa

Libuniyya Kalaa, Thedhu Haama Kuran
Handhugaa Geyeke Binaa Kuraanee
Foruvaa Dheyshey Thi Dheloluge Therey
Thiye Jannathu Hithuge Bunaanee
Vey Firumaalaa Hiyy Masthee Fari
Thunafathugaa Yaaraa Ey
Hiyy Dheebalaa…

Dheewana Vanee Thiya Handhuma Vane
Nunidhaa Heylaa Ove Visney
Furathama Nazarun Aashoakhu Viyey
Thedhekey Ehindhun Hiyy Dhevuney
Ishguge Seedhaa Theeru Herijjey
Yaaraa Hiyy Dheefaanuhey
Hiyy Dheebalaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:53 pm

Song: Yaaraage Heelun
Vocals: Ibrahim Nifaaru (Thihthi)
Album: Vaa Loabi Engeynama


Yaraage Heelun, Laluge Noorun
Hiyy Dheewana Veyey
Athuga Beehen Abadhah Edheynan
Buneleveyhaa Vey
Jaadhoovi Heelun Handhuge Noorun
Yaaraa Handhaan Aaveyey
Athugaa Hifaalan, Firumaa Hadhaalan,
Mi Hiyy Beynun Vey

Fenna Fashugaa Thibaa Hurun
Keh Veveyney Hey
Emme Faharaku Viyas Dhulun
Nan Iveyney Hey
Loabivaa Ey Yaaraa Ahaashey
Hiyy Nudheynan Hey

Iruossi Dhaairu Ekani Vefaa
Annaaney Kamugaa
Dhirumeh Hureethee Hashi Therey
Inthizaarehgaa
Haalakee Mee Yaaraa Dhekeyshey
Nuhure Maa Dhurugaa

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:55 pm

Song: Oh Nadhaa
Vocals: Umar Zahir
Album: Bulbul


Oh Nadhaa, Mihithugaa Vidhaa
Kuraanan Magey Hiyy Fidhaa
Oh Nadhaa, Magey Loabivaa
Nuforuveyshe Alive Handhaa

Ehuvafen Thakun Loa Fenumun Thifun
Etheerun Zakham Vane Ey Mimey
Mihithugaa Thinan Feveemey Nayaa
Thi Esfiya Thakun Libeytho Hiyaa
Fari Chaalu Bulbul, Thiya Loabi Bulbul
Mihayaathaai Nugulheynan Hey

Maayoos Vey Mi Hiyy Yaaraa Dhiyumun
Thi Loebbaa Nulaa Ulheykah Nethin
Mi Athugaa Hifaa Magey Aashigaa
Hayaatheh Fashah Ehee Dheynutho
Fari Chaalu Bulbul, Thiya Loabi Bulbul
Thiya Loabin Ma Nimidhaan Veehey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:55 pm

Song: Mooney Thi-ee Hiyy Edhey
Vocals: Umar Zahir
Album: Hanhaara

Mooney Thi-Ee Hiyy Edhey
Kiyaa Dheynee Dhen Keekey Baa
Meehun Nuvaa Thaakah Hingaa
Beyzaaru Vun Gaathey Mithaa

Dhekeyshey Handhaa Reethi Tarithah
Yageeney Mithan Hoadhanee Ey
Fenidhaane Ekugaa Kuraahaa Samaasaa
Heyo Nuvaaney Thihen Kairiveemaa
Gudaahen Heevey Mey Magey
Kiyaa Dheynee…

Balaalaashe Bune Aiy Leveythee
Ladhun Hunnahen Heevanee Ey
Sirreh Bunanhey Mashah Haadha Reehchey
Rakivee Heyyey Loa Thiya Maraalee
Nidheegaaves Nudheken Thivaru
Kiyaa Dheynee…

Themey Hen Mibin Heevanee Ey
Ketheh Dhen Nuvaaney Ahaashey
Heelaa Hedheemaa Hithah Vaa Gothunney
Belenee Heevey Moonun Vidhaahen
Mihithugaa Vaa Handhakee Thiyey
Kiyaa Dheynee…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:56 pm

Hithaamaige Kandugaa, Oyaa Vai Thereyga,
Fetheemey Libeythoa, Kalaage Hiyy Ekeegaa,
Hithaa Meyge Shakuvaa, Ahaa Roan Jeheythee,
Nidheemey Feneythoa, Kalaa Huvafeneggaa.

Ethah Reyge Loabeege Dhigu Inthizaarun,
Hithah Keh Nuvaathee Libeyhaa Thuraalun,
Athaa Aiy Gulhaalaa Kiyaadhin Eraagun,
Uraalaa Hedheemey Erey Dhaadhi Gaathun.

Saraasaru Mageggaa, Molhin Saalu Laigen,
Hureemey Feneythoa Kalaa Dhaadhi Gaathu.

Karaa Karu Mahaalaa, Erey Kuri Salaamun,
Hithah Keh Nuvaahaa Ufaa Libunu Haahun,
Uvaa Vaudhu Ahudhun Jaree Vevunu Haarun,
Gathaa Levunu Maathah Vegen Moalhi Dhiyumun,

Hithaamaige Farudhaa Kahaalan Edheythee,
Hureemey Ehee-eh Libeythoa Molheegaa,

Hithaamaige Kandugaa, Oyaa Vai Thereyga,
Fetheemey Libeythoa, Kalaage Hiyy Ekeegaa

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:57 pm

Song: Beehilaa
Vocals: Mariyam Unoosha
Album: Leyfavethi


Beehilaa Fini Roalhin Hithaamey Ufaa Kuravaey
Hithugaa Vindhu Heylavvaey
Aa Raageh Madun Ivemundhanee Ey
Hithugaa Yageeney
Vairoalhin Edhey Masthee Araamunney
Beehilaa....

Reydhuvaa Nimenee Kuraa Mi Hiyaalugaa
Hingaathee Loabi Dhen Mihithuge Thereygaa
Minjeh Nuvey Heylaa Hureemey Huvafenehgaa
Hithugaa Vindheh Nethey Ufaleh Nuhoadhaa
Amudhun Meygaa
Hoadhaalan Mihiy Beynun Vanee Ey Dhen Haaufaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa.....

Osseyneyey Chaalu Fari Fari Veehandhaa
Tharithakaa Hoadhunu Araamaa,
Ehenas Mihiy Loiybah Edheyney Keh Nuvaathee
Bunamey Viakas Fanaa Ufalun Hageegee
Loiybah Edheyney
Beynunvey Libun Roohah Araameh Dhen Dheyhugaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:57 pm

Vocals: Unoosha


Kashi Kunburu Biya Jangaleen
Hashi Dhefushun Vey Koashi Vegen
Koshi Mi Raasthaa Alivumun
Kasha Herun Hutteyne Hey

Hiyy Mulhin Kudhi Kudhi Viyey
Hiyy Thakun Nuruhun Viyey
Hiyy Ekani Very Ves Viyey
Neh Kamegga Ghaafil Viyey
Raiyve Loa Nidhi Gelleyey
Keh Kurun Dhathi Ves Viyey
Kasha Kunbur…

Loabi Ves Gellunu Meyey
Loa Mi Karunun Foa Ves Viyey
Loa Nudheki Ekaheri Viyey
Loabi Hoadhan Haadha Dhuviyey
Loathakun Furagas Dheye
Loa Furaa Ohorunu Meyey
Kasha Kunbur…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:58 pm

Vocals: UnooshaLoabi Viyaa Loabi Viyya
Nan Hithuga Liyya, Khiyaal Bunefiyya
Rey Dhuvaa Hiyy Furaa Dhey Nan
Mee Thedhey Hissa Ves Vaanan
Thiya Nan Filaa Dhaanee Kihineh
Kiyaa Kiyaa Heynifa Viya Heynifa Viyya

Masthey Vanee Firuma Dheyshey Beynun Vanee
Hiyy Ruhenyaa Lobeege Ufala Araamey
Dheyshey Thiyaara
Las Kurumakee Edhi Thibaage Loebbah E Ee
Hamajehun Neh Raahathuge Iithurun Llibeyney
Oiy Hey Bechaara
Hamdhardhuvaa Gaimey Hithah
Adhi Beynunve Russan Edhey Iru
Thiya Roohah Neydheyne Tho
Hoadhaalan Mi Ishgee Furaavar
Dhaanee Zuvaana Ma Kihineh
Kiyaa Kiyaa Heynifa Viya Heynifa Viyya
Loabi Viyya

Hiyy Shakku Vee Dhuruvedhaaney Hee Kan Engey
Hiyy Mi Dheyna Soora Loabin Dhekenya Loabin Ekeega
Vaa Loebbakun Beynumee Hiyy Dhakkan Mashah
Ais Mi Furusathu Dheyn Ruheyney
Yageeney Vakin Mithaangaa
Jisma Thimey Firumaalan Hoadhaanan
Fahunves Engeyhey
Ishgun Thi Dhey Foruvan Ves Dhen Kulheyshe
Avahah Magey Mey
Dhen Neygeneetho Kamudhaakan
Aiy Nuliyya Ais Jehi Nuliyya Rakikoh Nuliyya
Loabi Viyya

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:58 pm

Vocals: Unoosha


Thoonu Thoonu Dheloley, Hiyy Hibain Dhevuney,
Janaa Mi Roohaa Hithaa, Fidhaavey,
Baaru Loabeegavey, Hoadhi Hoadheyneye,
Hiyy Kiyaathee e, Hiyy Dheewana Vey,
Dhemey Hithaa Mey,
Crazy Hiyaaley, Crazy Hiyaaley,

Jaanun Ma Fidhaa Vaanan Ekugaa,
Dhiri Hurumaa Maru Vanee Gulhifaa Thi Hithaa,
Thiye Thiye Ithubaarakee,
Thiye Thiye Inthizaarakee,
Visneyhe Furaana Thee,
Dhemey Hithaa Mey,
Crazy Hiyaaley, Crazy Hiyaaley,

Moya Hiyy Mi Vanee Gulhifaa Mivanee,
Dheefaanan Dhen Thedhey Mulhi Jaanu Eky,
Ninjaa Araamu Thee,
Beynunvaa Yaaru Thee,
Kureveyhaa Khiyaalu Thee,
Dhemey Hithaa Mey,
Crazy Hiyaaley, Crazy Hiyaaley,

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Mon Aug 04, 2008 12:00 am

Vocals: Unoosha

Yaara Yaara Yaara
Hiyy Yaaraa Dheebalaa
x2
Thi Furathama Nazarugaa Majassan Kalaa
Hithah Dhin e Signal Handhaan Kobbalaa
Mi hiyy Kathilamun Dhen Nudhaashey Kalaa
Ma beynun Ahan Loabi Veytho Kalaa

Mi Kamugaa Bunee Hiyy Mihenney Ingey
Nufennaane Huvafeneke Mee Dhen Ingey
Thi ee Miadhu Bulbul Yageeney Magey
Ummeedhun Hithaa Mey Furaadhey Magey
Thi Hithugaa Haneh Nehhe Bunedheebalaa
Kaneh Dheysha Ehenas Mi Loebbah Kalaa
Yaara Yaara Yaara...

Ma Beynun Veyey Soora Fenilaa Ulhen
Edhenyaamu Umurah Hithaa Hiyy Gulhen
Araamaa Ufaa Meeru Dheegen Ulhen
Bunaa Goiyy Abadhuves Hadhaigen Ulhen
Thi Hiyy Ufalugaa Gengulhen Ves Alhaa
Hureemey Nikan Adhu Yageen Kobbalaa
Yaara Yaara Yaara...

_________________
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   

Back to top Go down
 
Dhivehi Songs Lyrics
Back to top 
Page 4 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Dhivehin.Crazy4us.com :: Entertainment Zone :: Lyricz-
Jump to:  
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a forum on Forumotion