Homeavatterin.netGalleryRegisterLog in
HACKED BY AVATTERIN.NET JOHN CENA AND UNDERTAKER HTTP://AVATTERIN.NET
AVATTERIN.NET

Share | 
 

 Dhivehi Songs Lyrics

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:10 pm

Song: Manzil
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: ManzilManzil Thiyey Mi Hiyy Edhey,
Nuruhun Vefaa Kalaa Nudhey
Ithubaaru Gelluvaanulaa,
Loabin Ekeega Vaanamey

Aadheys Kofaa Bunanhe Vee
Thiyahen Shazaa Hithah Nudheyshey
Ekugaa Vaan Beynumey Vakivaakah Neydhemey
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

Dheyhun Dhinhaa Ufaa Kalaa
Fenumun Aalaa Vegen Dhanee Ey
Dhuniyen Libumah Edhey, Thiya Noon Ufaleh Nethey,
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:10 pm

Song: Basnaahaa Hiyy
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: Hamaroalhi


Basnaahaa Hiyy Meygaa Thelheny Ey
Visnaa Dhinakas Kuranee Shakuvaa Ey
Buneyey Mihithah Dheynvee Faruvaa Ey
Masthey Mivanee Loabin Mithuraa Ey
Neygeyney Adhu Kiyaakasheh Rihun Gaathugaa
Masthee Aaraagekey Jehee Vindhugaa
Vee Vindhugaa

Kalaa Giyaamathugaa Ves Dhurah Nulun Mee Gasthey
Miaa Lamunves Thiyanoon Ehen Maleh Neh Maedhey
Hayaa Thah Aihen Moosum Bahaaru
Aee Loabi Dheyn Thibaa Ey
Basnaahaa Hiyy Meygaa…

Nikan Hithah Dhey Finikan Maleh Folheythan Fenumun
Mikan Vanee Ihusaasey Kalaa Lolah Ves Fenumun
Hithaa Roohah Ai Raahathu Libey Ey
Folhey Reethivee Malaa Ey
Basnaahaa Hiyy Meygaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:11 pm

Song: Ey Malaa
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: Hamaroalhi


Ey Malaa Fenumun Kalaa
Reethivee Fahe Keehve Hey
Hiyy Mathee Thibaage Nan
Aalaa Mivee Fahe Keehve Hey

Loluge Masthee Asaru Ley Therey Aaviyey
Hissu Kanneh Vefaa Loa Mi Themmaali Ey
Ey Hithaa Ey Hithun Thanfukeh Dheynuhey
Sirrekey Mee Bunaa Haadha Loebbeh Veyey
Ey Malaa…

Hiyy Mi Ihusaas Gaa Adhu Kolhun Laifi Ey
Vindhu Meygaa Jehun Halive Biru Heeviyey
Haiy Ajaabey Thibaaee Dhogeh Hey Miee
Konme Insaanakas Fenbovaaney Meyey
Ey Malaa…

Rey Dhuwaa Ove Dheyey Rey Vefaa Aliveyey
Ehenakas Roa Mi Ruimakah Ireh Neyriey
Karuna Ohumey Naseebaa Mi Gulhifaa Vanee
Roafilaa Jismu Veyyaa Modevi Dhaaneyey
Ey Malaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:14 pm

Song: Dhinhaa Thadhaa Veyn
Vocals: Hussein Inaaz
Album: Beywafaaviyas (2008)


Thi Loebbah Hiyy Kiyaaleemaa, Dhineemey Hiyy Magey Loabin
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Kalaayah Hiyy Magey Loabin Gurubaan Koh Hedhin Noonhey
Kalaa Beynun Kameh Loabin Aharen Koh Nudhee Veyhey
Dhineemaa Loabi Ithubaaraa, Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Vaafaayaa Loabi Ahannah Kalaa Dhey Hiyy Huvee Noon Hey
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Nulaahiku Loabin Mihithah Dhin Ufaathah Dhookoh Levunee Ey
Vafaatheri Loebbeh Libuneemaa Khiyaanaaiy Loebbah Vevunee Ey
Kushah Thaubaa Vumah Hiyy Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Fahathun Hingenee Roe Roefaa, Maafah Hiyy Edheythee Ey
Alun Loebaa Dhirun Mihithah Libeyney Goiy Netheebaa Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:15 pm

Song: Vaa Loabi Engeynama
Vocals: Aishath Inaaya, Mohamed Abdul Ghanee
Album: Vaa Loabi Engeynama


Hithuge Thelhun Mithuru Mi Ahaabalaa
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

Fun Khiyaalugaa Dheewana Hiyy Veyey
Hiyy Faalhugaa Thiya Loebbah Edhi Veyey
Nunidhey Mihaaru Veye Beyqaraar
Annaashey Dhen Kalaa,
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

Keh Vaanehey Vairoalhin Beehilaa
Hmm Hinithun Vela Yaaraa Ey Aasbalaa
Edhemey Ufaa Libumah Shifaa
Loabin Hissaa Vela,
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:15 pm

Song: Keehvehey
Vocals: Aishath Inaaya, Mukhthaar
Album: Yaara III


Keehvehey Mihen Mivee, Heelumun Gayaa Mivee
Sirrun Beleemaa Thibaa Kairin Dhekey Hiyy Mivee
Raikeh Velaafaa Nazar Dhinumun Hithah Keh Nuvee
Hiyy Vakin… Mey Vakin…
Dheegen Kuran Kaamiyaaby Mahuttaa
Mihuvafen Mihen Dhekkevee!

Yaara Thihen Ulhumun Vaanee Mashah Ves Thiyahen
Iruvaru Badhal Vaaney Thee Huvafen Badhalves Vaahen
Thiya Dhey Khiyaalaa Ruhun, Dheefa Nudhahchey Fahun
Moonah Balaafa Lolun Sihureh Hadhaigen Fahun
Hiyy Vakin… Mey Vakin…
Dheegen Kuran Kaamiyaaby Mahuttaa
Mihuvafen Mihen Dhekkevee!

Yaara Thi Hinithun Veema Maaves Folhey Hen Heevey
Dhuniyeyga Vaahaa Oagaa Ekugaa Libeyhen Heevey
Loebba Thi Fikura Vevey, Loabin Thi Hiyy Dheyn Govey
Hus Atheke Meeves Dhevey, Hifanya Mashaa Kairivey
Hiyy Vakin… Mey Vakin…
Dheegen Kuran Kaamiyaaby Mahuttaa
Mihuvafen Mihen Dhekkevee!


Last edited by The Godfather on Sun Aug 03, 2008 11:17 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:16 pm

Song: Handhaa Ey
Vocals: Aishath Inaaya, Zaid
Album: Fanaaviyas/v

Handhaa Ey Loabivaa,
Hithaa Ey Lobivaa,
Hithugaavaa Siruu Bunaashey,
Mithuraa Ey Fas Nujeheshey,
Ekugaa Dhaan Yaaru Annaashey,

Visneythee Rey Dhuvaalaa,
Vaathee Ey Khiyaalu Aalaa,
Dheewaana Vefaa Vee Hithey
Huvafenugaa Yaaru Feneyey
Goanaa Loabeege Kureyey,
Shakuwa eh Kuraane Nethey,
Moonaa Loa Chaaley Chaaley
Gendhaashey Hiyy Mi Havaaley,
Moosum Loabeege Dhekilaashey
Handhaa Ey...

Firumaathee Yaaru Mirey
Fini Roalhin Loa Mi Merey,
Neyva Haas Veyey Heeveye,
Ishqee Jazubaathu Miey,
Bosdheyhaa Loabi Veyey,
Kaireegaa Bunaa Hiyy Veyey,
Manzil Hoadhan Ulhemaa Hey,
Loabin Hoadhan Fashamaa Hey,
Fennaaney Dhaan Hingaashey,
Handhaa Ey...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:17 pm

Song: Kalaa Kalaa
Vocals: Aishath Inaya
Album: Vehey Vaarey Thereyn


Kalaa Kalaa Bunebalaashey Adu Ahaashey
Hiyy Nurovvashey Jismugaa Andhaa Alifaan
Nivaa Dheyshey Dhuruga Noolheyshey Dhen
Haalu Balan Nuhure Thiheh Yaaru Ehee Vaashey
Thiya Faadah Nubalaashey Hiyy Thalhuvan Noolheyshey

Thiya Saru Asaru Lolun Balaa Gothakun
Hithugaa Mirey Hingaa Ihusaas Thakun Keh Nuveyey
Thiya Kuran Edhey Suvaalu Kohlaashey
Hiyy Miothee Gendhe Balaaashey,
Neygey Hey Varah Loabi Veyey
Nunidheyney Annaashey,
Thiya Beehilumah Edhi Hiyy Mironee
Visnaashey Jazubaathee Thoofaanekey
Mirey Hithuga Vanee
Kalaa Kalaa...

Ladhu Ganey Varah Thihen Balaaleemaa
Avahey Vanee Vindhaa Ley
Kathilaifi Mihiyy Thoonu Nazaru
Beehemun Mirey Midhaa Himeyn Roalhin
Keh Vaane Baa Ey Mi Hithah,
Ihsaas Veemaa Eyge Asaru
Thiyahen Aas Kairivumun ,
Mereny Dheloa Vaa Ihusaasun
Haalu Magey Nufeney Hey,
Hairaan Vaahaa Finyey Dhanvaru
Kalaa Kalaa...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:18 pm

Song: Handhuves Nagaafaa
Vocals: Aishath Inaaya
Album: Ehandhaanuga (2004)


Handhuves Nagaafaa Vedhumakah
Arihah Vanee Fonuvaa Hithey
Ladhugannavaa Liyakas Dhevana
Inaamakah Dheynee Hithey

Luhigen Furaana Mihashi Gandun
Dhiyayas Thibaage Asaru Thakun
Furifaa Mivaa Hithakah Alun
Vannaane Ehcheh Dhen Nethey

Majubooru Hithuge Hiyaalugaa
Majunoonu Fadhain Veynugaa
Meheboobu Dhevvi Azaabugaa
Maru Noon Ehen Asareh Nethey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:18 pm

Song: Aa Kujjekey
Vocals: Aishath Inaya
Album: Mihandhaanuga (2006)

Aa Kujjekey Dhasvee Fahun,
Asthaa Mihaaru, Hmm Hmm Hmm
Birakaa Nulaa Eynaa Ingey
Reyaa Dhuvaalu, Hmm Hmm Hmm

Ey Naseebaa Ey Magey
Shaaireh Namaee Ingey
Amunaa Ghazal Loabin Hadhaalaigen
Gaimey Dhen Kiyeyney
Hithuge Adeegaa Vaami Khayaal Aavanee
Aa Kujjekey…

Dhaadhi Kuda Kuda Thanvalheh
Dhaadhi Kuda Hingi Kanfulheh
Dhefaraai Mulhin Vejjey Fidhaa Loabin
Maamalaa Vas Ekuvee Hen
Handhugaa Handhuvaru Hunna Hen
Vaa Vaguthu Dhen Hoadheny

Aa Kujjekey Dhasvee Fahun,
Asthaa Mihaaru, Hoadheny
Birakaa Nulaa Eynaa Ingey
Reyaa Dhuvaalu, Hoadheny

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:19 pm

Song: Handhuvaru
Vocals: Aishath Inaaya

Handhuvaru Matheegaa Kurihaa Khiyaaleh
Veeraana Veethee Mee Badhunaseebey
Dhen Roanvee Hey, Mee Thaqdheerey
Edhuvas Fasdhee Aniyaa Libuney

Eki Rey Unguga Hekikoh Veehaa
Vaudhey Efanaa Veethee Roveny
Firumee Ufalun Mivanee Loabin
Heevee Dhuniyen Ekugaa Libuney
Dhanvaruvey eKhiyaalee
Ganduvaru Reethi Binaakoh
Vey Maluge Masandhu, Rathuran Kulain
Kurahaa Manzar Sifakoh Edhulun
Fundu Funduve Gos
Kuri Thadhubeeru Khiyaalee
Behunee Oyaaey Jehunee Ma Roashey

Thee Hey Aashiq Dheefaa Ishqee
Aniyaage Dhulun Naanaa Kiyaadhee
Misraabu Dhevey Ihsaas Nuvey
Gislaa Hure Kiyaa Masthee Raagun
Aslu Olhunee Dhas Nuvaathee
Bosdhee Saafu Lolaa Loa
Seedhaa Veemaa, Thadhubeeru Kuraa
Badhaleh Nuvevey Aniyaa Libunee
Madu Madu Himeynkan Ihsaas Veemaa
Umurah Nidhaalan Ove Thanmatheegaa

Handhuvaru Matheegaa
Kurihaa Khiyaaleh....

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:19 pm

Vocals: Inaaya


Ey Zuvaan,
Zuvaan Thiya Khiyaaluga, Hureemey Inthizaarugaa,
Dhekelan Ufaadhey Mi Himeyn Rey,
Moosum Bahaarugaa,

Masthun Furey Thiya Loebbaa, Dhurakah Nudhevuney,
Hasthee Mi Dhookoh Dhaakah, Mi Hitheh Nuruhuney,
Mi Hitheh Nuruhuney,
Ey Zuvaan...
Zuvaanaa Thi Handhaanugaa,
Hureemey Inthizaarugaa.....

Thedhekey Khiyaalun Mey Hiyy, Fureyey Mi Feni Rey
Nidhives Filahjey Mifazaa, Dhekefaa Mi Nala Rey,
Dhekefaa Mi Nala Rey,
Ey Zuvaan...
Zuvaan Thi Amaazugaa,
Hureemey Inthizaarugaa.....

Veethee Mi Mehefilgaa, Raajaage Raanee,
Mulhi Hiyy Dheewana Vey, Loabin Bunaanee,
Loabin Bunaanee,
Ey Zuvaan...
Zuvaan Iqraarugaa,
Hureemey Inthizaarugaa.....

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:20 pm

Song: Just Walk Into My Life
Vocals: Inaaz, Shaheedha
Album: Nala Moonu (2008)

Just Walk Into My Life… Buney, Dheewana Van
Vindhu Hithuge Thereygaa Oveyey Roan

Hiyy Magey Dheynamey, Dheynamey
Yaaru Libun Edheveny, Edheveny
Kairivun, Foni Ummeedhakee

Kairin Aadhey, Hiyaa Dhemun, Hiyaa Dhemun
Haasil Veytho Hunnamey, Hunnamey
Beyqaraar Vane Hithaa Mey

Hiyaalakun, Heylevun, Heylevun,
Gendhey Umurah Loabivey, Loabivey
Fikuruthah Nini Dhanee Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:20 pm

Song: Dhulaa Hiyy
Vocals: Jinah
Album: Hiyy Beynumey (2008)

Dhulaa Hiyy Meygaa Maruvefaavaa Hen Vaa
Insaaneh Mee
Kalaa Vee Beywafaaga Hiyy Rovvaalaa Favaa
Insaaneh Mee
Eyru Oagaatherivedhin Handhaan Veemaa
Karuna Nuhikey Asarugaa Ma Rovveemaa

Eynaa Hiyy Magey Foruvaafaa
Loabi Dhee Firumaafaa
Vaudhaa Ahudhu Thah Vee Ey
Erey Rey Kairiah Hure Aimaa,
Neyvalah Kohlaafaa
Huvafen Thakeh Ves Dhiney
Hithuge Ithubaaru Nethigen Mihen Veemaa
Manzileh Nethi Mithaa Hiyy Ekani Veemaa
Ekaniverikamuge Dhuniyeyga Andhireegaa
Maruvedhaanhey Miadhuveema Loabeegaa
Miloebbah Hiyy Magey Miadhu Vakikollaa Favaa
Insaaneh Mee

Veynaa Hiyy Magey Gulhuvaafaa
Beywafatheri Veemaa
Leykaruna Ohorey Meyey
Ekeegaa Vee Handhaan Aaveemaa
Beywafaa Their Yaaraa
Aniyaa Dhey Hen Heeveyey
Miadhu Loabeege Agu Gelli Nimuneemaa,
Vindhu Aharenge Hithugaa Kafun Veemaa
Kafunugaa Maadhamaa Vakive Nimidhaaney
Meehekey Mee Zaharu Thiya Athun Leemaa
Kalaa Vee Beywafaaga Hiyy Rovvaalaa Favaa
Insaaneh Mee

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:21 pm

Song: Loabi Chaalu Ranparee
Vocals: Mohamed abdul Ghanee (Theyrava)
Album: Jaadhuvy Nooru (2008)


Loabi Chaaloovi Thee Ran Paree
Huvafenee Reethi Shaahee Paree
Vindhu Meygaavi Heylavvanee Hey
Hiyy Tho Loebbah Edheythee Ronee
Ey Dheewana Vey Awaaraa
Oagaa Dhen Vaashey Loabin Hiyy Fisfisvey
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee
Veyne Ishqee Veyne Ishqee
Veyney Ishqee Veyney Ishqee

Bosdhey Hiyy Vey Fun Loebbeh Aavaa Moosumugaa
Hiyy Thelhi Folhey Jazbath Thah Heylaa Moosumugaa
Eygaavee Nooru Loabeege Ramzakah Veythaa
Meygaa Thi Loabi Yaaraa Esirru Kolly Thaa
Hiyy Masthu Vedhaaney Hunnaashey
Loabeega Dhey Miee Inzaarey
Aadhey Dhakkaanan
London Paris New York Eves San Frasisco
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee…

Nimumeh Numevaa Hinganee Meygaa Rihumey Ishqee
Huvafen Thakugaa Fenigen Dhey Moonu Thi Masthee
Bunedheyn Dhulun Dhathi Vejjey Kurevey Ihusas Thah
Thi Handhaan Thakun Keh Vaanee Mihithah Kihineh Tho
Thiya Soora Feney Dhanvaru Veemaa
Chaaloovi Handhun Handhuvaru Dhenyya
Dhen Loabivamey Bunelaashe Kalaa
Hithuge Magey Raanee Ehbas Tho
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:22 pm

Song: Mee Ishq Thaa Ey
Vocals: Mariyam Rifqa
Album: Jaadhuvee Nooru (2008)

Haan… Mi Loabeegaa Ufaa,
Nuvaaney Kan Huvaa, Kalaayaa Nulaa,
Ey Magey Mithuraa, Nuvaaney Hiyy Himeyn
Thi Loebbaa Nulaa
Neygeytho Naanaa Mihithah
Zuvaanaa Thiya Loabeegaa Vaavaru
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Dheewana Thiya Loabeegaa Vaavaru

Mee Ishq Thaaey Loebbaa Vafaa Ey
Hiyy Mulhi Fidhaa Vey Ho

Meygaa Aavaa Loabeege Vindhun Iveythee Namey
Hoadhaa Hiyy Vee e-Yaaraa
Aadhey Hissaa Kollaashe Masthee Ufaathah Mithaa
Nuvaashey Vaki Yaaraa
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Zuvaanaa Thiya Loabeegaa Roavaru

Gaathah Aadhey Loabin Zuvaanaa Ey Hinithun Vela
Magey Hiyy Hadhiyaa Ey
Noonee Mirey Loabin Miathugaa Hifaashey Magey
Furaanaa Gurubaaney
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Thi Oegaa Behi Mihithaa Mey Dhaavaru

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:22 pm

Song: Baiweriyaa
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee, Maryam Rifqa
Album: Jaadhuvee Nooru (2008)


Baiveriyaa, Baiweriyaa, Baiveriyaa
Ho Baiweriyaa!
Heeleemaa Vidhaalaa, Udaabin Vey Ujaalaa
Thihaa Chaaloo Kobaahey Mooneh Zuvaan

Heeleemaa Vidhaalaa, Udaabin Vey Ujaalaa
Thihaa Chaaloo Kobaahey Mooneh Ali Nala Reethi
Shaahee Magey Loabivaaaa
Baiveriyaa, Baiweriyaa, Baiveriyaa
Ho Baiweriyaa!

Fenuneemaa, Gaivelaa Hiyy Vey
Loabeegaa Masthu Vaahiyy Vey
Kaireegaa Hurumun Ufaa Vey
Loabin Hiyy Nagaadhey Hiyy Vey
Reethi Chaaloo Thi Ishqee Nazarugaa Mihiyy Jehijjey
Baiveriyaa, Baiweriyaa, Baiveriyaa
Ho Baiweriyaa!

Vasmeerey Mey Fureyhaavey
Vaa Loabin Hiyy Dheewana Vey
Hairaan Vey Farikan Ehaavey
Loabin Fireman Hiyy Beynun Vey
Reethi Raaneege Masthy Asaruga Dheewana Vejjey
Baiveriyaa, Baiweriyaa, Baiveriyaa
Ho Baiweriyaa!

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:22 pm

Song: Keehve Mihithaa Yaaru Kulheny
Vocals: Abdulla Waheed, Raafiyath Rameeza
Album: Jaadhuvee Nooru (2008)

Keehve Mihithaa Yaaru Kulheny, Thiyahaa Loabin
Mee Jaadhoo Hey, Bunaashey Nikan

Bunaashey Gandhy Dhen
Loebbah Mi Gadharu Kuramey
Hiyy Rovvan Noolheyshey
Loabeege Badhalu Edhemey,
Badhalu Beynumey

Chaaley Zuvaaney Dheewana Vedhaahaa
Dheewaanaa Kurey Fun Nazaru x2
Haalathu Engeyhey Hithah Keh Nuvaaney
Thi Loabin Kuraathee Asaru x2
Kalaage Hithah Thiyavaa Ihusaas Alhaa Kuramey
Hiyy Rovvan Noolheyshey
Loabeege Badhalu Edhemey,
Badhalu Beynumey

Annaashey Yaaraa Magey Thee Ehuvafen
Levey Thee Eneyvaa Akee x2
Aharen Ufanvee Kalaa Ah Taka Ey
Kalaa Ey Magey Vindhakee x2
Vaanan Maru Lobyga Dhanaashe Vaudhu Kuramey
Hiyy Rovvan Noolheyshey
Loabeege Badhalu Edhemey,
Badhalu Beynumey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:23 pm

Song: Tho Loebbah Hiyy Kiyaaleemaa
Vocals: Ibrahim Ali (Kuda Ibbe), Aishath Inaya
Album: Zuleykha (2005)


Thi Loebbah Hiyy Kiyaaleemaa, Dhineemey Hiyy Magey Loabin
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Kalaayah Hiyy Magey Loabin Gurubaan Koh Hedhin Noonhey
Kalaa Beynun Kameh Loabin Aharen Koh Nudhee Veyhey
Dhineemaa Loabi Ithubaaraa, Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Vaafaayaa Loabi Ahannah Kalaa Dhey Hiyy Huvee Noon Hey
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Nulaahiku Loabin Mihithah Dhin Ufaathah Dhookoh Levunee Ey
Vafaatheri Loebbeh Libuneemaa Khiyaanaaiy Loebbah Vevunee Ey
Kushah Thaubaa Vumah Hiyy Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Fahathun Hingenee Roe Roefaa, Maafah Hiyy Edheythee Ey
Alun Loebaa Dhirun Mihithah Libeyney Goiy Netheebaa Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:24 pm

Song: Edhemey Kalaa
Vocals: Ibrahim Ali (Kuda Ibbe)
Album: Hithukooru


Edhemey Kalaayaa Gaathugaa Vumah
Fennaathee Yaaraage Moonu
Thedhekey Thiee Ey Huvafenuge Raanee
Fenunee Ey Jaadhoovi Moonu

Fari Hingumeh Gaa Mithuraa Dhaa Iru
Fari Mithuraa Ufalun Dhaa Iru
Mariyaadhu Hingun Hiy Kathilaavaru
Hairaanvey

Beli Gothakun Elhunee Hithu Kooru
Ali Mooney Sifavaa Hooru
Bali Kollee Hiyy Gadha Mahinooru
Hairaanvey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:24 pm

Song: Erey Nidhin
Vocals: Ibrahim Ali (Kuda Ibbe)


Erey Nidhin Baakee Vefaa Ehuree,
Loabeege Veynun Hiyy Zakham Mivanee
Hiyy Fanaa Vedhanee Ey

Veemey Thi Handhuma Thakun
Gislaa Roveyney
Veemaa Kalaage Handhaanugaa
Reyaa Dhuvaalu Romey
Thigothah Mashah Olhuvaa Levun Hey
Keeh Vegenhe Kalaa

Gislamun Fahathun Dhevey
Gasthugaa Olhuvaa Lumun
Hiyy Zakham Kolleema Noon Hey
Fun Asaru Kuranee Mashah
Thiyahen Dheneh Masheh
Fahathun Nudhaanamey
Hama Gaimuvey Kalaa
Beywafaatheri Vee Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:29 pm

Song: Hinithun Velaashey
Vocals: Mukhthaar Adam
Album: Vaa Loabi Engeynama

Loebattaka Edhi Edhi Vamey,
Thiya Inthizaaruga Adhu Vamey,
Badhaleh Yageen Nume Vaanamey,
Ehandhaan Thakaa Gulhifaa Vamey,
Loabin Ekee Hissaa Vamun,
Oagaave Dhen Firumaalamun,
Hinithun Velaashey Kalaa!

Veerana Vee Mi Hayaaiy Ekee,
Foodhey Dhelo Karunun Ekee,
Mee-ey Alhaa Huri Halaakaee,
Libivee Nishaaney Dhirumakee,
Dhurugaa Viyas Mi Dhuaa Akee,
Abadhah Edhey Heyo Edhumakee,
Hinithun Velaashey Kalaa!

Hinithun Velaatho Hureemey,
Ufaleh Libeytho Hureemey,
Karunun Foave Midhelo Dhen,
Dhuruga Vaathee Hithaaey,
Edhemey Yaaraa Adhives,
Nuruhun Nuvaashey Kalaa,
Hinithun Velaashey Kalaa!

Hinithu Vumaa Gislaa Rovun,
Nuruhun Vumaa Hiyy Hamajehun,
Ekuverikama Adhi Badhalu Vun,
Mee Fenna Manzar Midhuniyen,

Lobin Ekee Hissa Vamun,
Mihidhah Hadhaan Naththaalamun,
Hinithun Velaashey Kalaa!

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:30 pm

Song: Hinithun Velaashey Kalaa
Vocals: Mukhthaar Adam
Album: Hinithun Velaashey Kalaa/


Loebattaka Edhi Edhi Vamey,
I keep waiting for love
Thiya Inthizaaruga Adhu Vamey,
I am still waiting here for u
Badhaleh Yageen Nume Vaanamey,
For sure i shall never change
Ehandhaan Thakaa Gulhifaa Vamey,
Still linked to those memories
Loabin Ekee Hissaa Vamun,
co-operating with love
Oagaave Dhen Firumaalamun,
caressing with gentleness
Hinithun Velaashey Kalaa!
Oh do smile dear!


Veerana Vee Mi Hayaaiy Ekee,
My life entirely came down
Foodhey Dhelo Karunun Ekee,
Filling my eyes with tears
Mee-ey Alhaa Huri Halaakaee,
this is what my situation is
Libivee Nishaaney Dhirumakee,
the sign of my survival
Dhurugaa Viyas Mi Dhuaa Akee,
though far away my prayer is
Abadhah Edhey Heyo Edhumakee,
the wish that i will always wish for
Hinithun Velaashey Kalaa!
Oh do smile dear!


Hinithun Velaatho Hureemey,
I kept waiting for the smile
Ufaleh Libeytho Hureemey,
I kept waiting for a happiness
Karunun Foave Midhelo Dhen,
My eyes filled with tears
Dhuruga Vaathee Hithaaey,
So far from my heart (you)
Edhemey Yaaraa Adhives,
I still want you
Nuruhun Nuvaashey Kalaa,
Do not be crossed dear
Hinithun Velaashey Kalaa!
and do smile dear!


Hinithu Vumaa Gislaa Rovun,
Smiling and weeping with sorrow
Nuruhun Vumaa Hiyy Hamajehun,
Unsettlement and settlement
Ekuverikama Adhi Badhalu Vun,
Friendship and the change of friendship
Mee Fenna Manzar Midhuniyen,
the scenes seen in this world


Lobin Ekee Hissa Vamun,
co-operating with love
Mihidhah Hadhaan Naththaalamun,
Forget about me for the time beiing
Hinithun Velaashey Kalaa!
Oh do smile dear!

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:35 pm

Song: Ulhe Ulhefa
Vocals: Mumthaaz Moosa, Fathimath Rauf
Album: Ulhe Ulhefa (2002)

Thiya Guraa Haadha Reechey, Javvugaa Udhuhilaashey
Thiya Guraa Javvugaa Vaa Pareen Fenifa Hairaan Nuvaashey
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Kairin Nudhaashey,
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Dhen!

Fiya Koshaa Ves Nulahchey, Hithu Therein Jaaga Dheyshey
Fiya Koshaalaa Hadhaafaa Kosheega Mabaindhaa Nudhaashey
Thiya Bunaa Kanthakeh Dhen Makohfaaneyey Heevanee Hey
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Kairin Nudhaashey,
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Dhen!

Shoakhvey Hiyy Ekee Hama Hageegaiy Ekee
Adhu Mabeynun Dheken Jaadhuvee Loa Vakin
Isve Firumaali Rey Haadha Kuramey Yageen
Soora Dhekefaa Magey Hiyy Furaaney Ekee
Kaunugaa Vaa Ehandhuvaru Fanduveyey Feni Thibaa Dhen
Kaunugaavaa Handhaa Thari Irahves Filaigen Ulheyshey
Thiya Hushaamadhu Engijjey Hiyy Mibeynun Vane Ey
Thiya Ruvaa Malhifatheegaa Majassaa Hifaa Kathi Nulaashey
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Kairin Nudhaashey,
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Dhen!

Thee Kihaa Hiyy Ruhey Thee Kihaa Hiyy Edhey
Thee Zuvaanun Nazaru Dhey Hithun Dhey Loley
Thiya Ruhun Dhee Magey Ekani Kohfaa Nudhey
Meyga Ihusaas Vey Theemagey Manziley
Thiya Guraa Haadha Reechey…

Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Kairin Nudhaashey,
Ulhe Ulhefa Ulhe Ulhefa Dhen!
Edheny Mi Edheny Mi, Edheny Ma Gendhey
Edheny Mi Edheny Mi, Edheny Ma Dhen!

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:36 pm

Song: Thiya Kalhiravain
Vocals: Mumthaaz Moosa
Album: Foni Foni (2008)

Thiya Kalhiravain Zakham Nuvi Hithakee,
E ee Dhuniyen Varah Badhu Naseebu Hithekey!
Thiya Asarugaa Masthu Nuvi Namaee,
Eves Dhen Haadha Naakaamiyaabu Alhekey!

Theeraa Hanjaru Ves Hureyey,
Feeraa Kurafaiy Ves Engeyey,
Heeraayaa Hilayaa Agugaa,
Ey Haadha Thafaatheh Hreyey,
Meeraage Raahathuvi Heelumakee,
Mi Dheloaves Alah Dhuh Ajaabu Kamekey,
Thiya Kalhiravain...

Thiya Thoonu Nazaru Gulhuneemaa,
Mihithaai Amaazu Veleemaa,
Niyathaai Khiyaalu Ehindhugaa,
Kiyamankan Dhookoh Leemaa,
Thiya Ufaluga Hithuge Vindhu Avas
Vumakeeves E ee Vaa Araamu Kamekey,
Thiya Kalhiravain...

Loabeege Hayaathah Edhifaa,
Eygaavi Ufaathah Olhifaa,
Meygaavi Magey Nafsaa Hiyy,
Heyverive Mi Jaadhoo Jehifaa,
Leygaa Mi Ihsaas Hingaali Gothakee
Mifuraanaige Ummeeedhu Aavi Kamekey,
Thiya Kalhiravain...

_________________
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   

Back to top Go down
 
Dhivehi Songs Lyrics
Back to top 
Page 2 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Dhivehin.Crazy4us.com :: Entertainment Zone :: Lyricz-
Jump to:  
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free forum