Homeavatterin.netGalleryRegisterLog in
HACKED BY AVATTERIN.NET JOHN CENA AND UNDERTAKER HTTP://AVATTERIN.NET
AVATTERIN.NET

Share | 
 

 Dhivehi Songs Lyrics

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:50 pm

Song: Aharen Mivaa Loebbattakaa
Vocals: Ali Rameez
Album: Endheyyo


Aharen Mivaa Loebbattakaa
Gadhareh Nukuriyas Loabivey
Madhadhah Edheyhaa Varu Veyey,
Agakah Viyas Hama Beynumey

Mifuraana Dhiri Hurihaa Hindhaku
Firukifa Viyas Balamey Khabaru
Hithugaa Folhey Thiya Maluge Vas
Nidhifaa Othas Hithugaa Veyey
Mithuraage Eki Eki Hiyaalugaa,
Mikuraa Handhaan Foheveynehey

Themigen Midhaa Karunaagaves
Genbigen Feneytho Hoadhamey
Behigen Thi Loabeegaa Oyaa
Dhevunas Thinoon Ufaleh Nethey
Fenigen Kuraa Asarun Mithaa
Mereny Dhelo Roeroe Hithey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:51 pm

Song: Furaana
Vocals: Ali Rameez
Album: Ali Rameez Furaana


Oh Oh! Hiyy Mi Jaanaa Dheefaanamey Furaanaa
Hihiree Kuraa Hithun Loabin Zakham Kalaa Athun

Heree Theeru Naazuku Hithah Neygi Eynaa
Adhadhu Eh Filaakah Rihun Eyge Veynaa
Nidheegaa Fenijjey Egaathilge Moonaa
Kuraathee Ithuru Goiy Gotha Reethi Goanaa
Samaasaa Kuraathee Dhusheemey Ekeegaa

Araamaai Ninja Vanee Dhen Kharaabey
Mihithugaa Evindheh Jahaakan Naseebey
Yageenkan Mikamugaa Othas Dhen Ajaaibey
Nu Engenee Dhulun Yaaru Dheyney Jawaabey
Mizaajaa Gulhey Hen Heevey Hithaa Khiyaalaa

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:52 pm

Song: Heeleemaa
Vocals: Ali Rameez, Rafiyath Rameeza,
Album: Ali Rameez Furaana

Reethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Fari Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho
Reethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Hure Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho

Ladhurakivee Raanee Madu Athugaa Beehey,
Khiyaaley Mee Aavey,
Bunaanee Hey Loabin, Uraalaashey Loabin,
Nidhaalaashey Kairee,
Vaagotheymee Loabi Dhineemaa,
Leykarunun Loa Foavey
Kaaku Edheynee Vakivaan Eyrun,
Veynaa Hoonu Dhee,
Reethee Heeleemaa…

Ruhun Dhee Dhaanan Hey, Mihithugaa Vaanan Hey,
Eheevan Hiyy Roathee, Ahaalan Ey Dhaashey,
Udhuhilan Eku Aadhey, Ekuve Hiyy Adhuvaaney,
Araamey Vee Hoadhan, Nuvaathee Keh Loabin,
Thaneh Fenidhaaney Hey, Ekanive Nivaavaashey,
Ekuga Dhen Veedhaa Shey, Dhehiyy Eku Veethee Ey
Edhey Khiyaaley Thiyaee, Fidhaa Loabeega Vedhee,
Dhekey Hiyy Haadha Veyey, Nudhaashey Hiyy Govayey,
Kaakah Hey Keh Adhu Fahe Vaanee,
Heefiluvun Dhin Jaaney,
Hiyy Furunee Loabeegaa Masthee,
Veehaa Loabi Dhee,
Reethee Heeleemaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:52 pm

Song: Loabivan
Vocals: Ali Rameez
Album: Ali Rameez Furaana


Hairaan Nuvehey Eynaa Kairin Dhaathee Ey
Haadha Visnaifeemey Hiyy Nufilaathee Ey
Loabivan, Hithah Thadhuvey Bunan

Heekoh Kereyney Bahdhalu Kureemaa
Huttaa Miadhu Kairin Hinithun Veleemaa
Nazarun Ekathi Dhey Hamalaa Dhineemaa
Nuhingey Dhefaigaa Baareh Netheemaa

Angaalan Kameh Dhen Kureveyne Neh Vakin
Kudakoh Ves Loabivaakan Nuvanee Hey Yageen
Loamaran, Thiya Khiyaalugaa Nidhan

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:52 pm

Song: Rovey
Vocals: Ali Rameez
Album: Ali Rameez FuraanaHithugavaa Loabi Kiyaadhee Adhu Vakivaathi Rovey
Loamaraalaa Ove Roakan Enguneemaa Rovuney

Reethi Eki Eki Rey Ekeegaa Vee Handhaaney Aavee
Haalu Bunedheefaa Ladhun Huri Rey Handhaaney Aavee
Dhaanugaa Nidhifa Otheemaa Dheravey Haadha Rovey

Heeve Midheathugaa Hifaalaafaa Bunaaney Loabin
Foave Themifaavee Dheloa Fuhedheyn Bunaaney Loabin
Heevanee Dhathuru Fashaahen Mihayaathaa Vakivaan

Dheefa Loabeegaa Ufaa Hoadhaa Maadhurah Dhaathee
Heyo Dhuaa Koffa Hureemey Roan Nufennaaneythee
Beynumee Maruvumey Fanaavevi Ekugaa Dhiyumey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:53 pm

Song: Veynugaa
Vocals: Ali Rameez
Album: Ali Rameez Furaan


Veynugaa Hunnan Mihaa
Neydhen Nidhaashey Beynumee
Thiya Nimunneh Inthizaaraa
Vakivedhaadhey Beynumee

Beynumeh Nuhifey Ithuru
Insaanekey Bimugaa Miee
Beywafaatheri Dhuniyeah
Neyvaa Nulaashey Beynumee

Reydhuwaa Gunumey Othee
Roeroe Enudhivaa Haalugaa
Loamaraalan Maruge Dhauvathu
Mivaguthah Dhen Beynumee

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:53 pm

Song: Ladhun
Vocals: Ali Rameez
Album: Ali Rameez Furaana

Ladhun Dhurah Dhaathee Kalaa,
Balaaleemaa,
Hoadheemey Feneytho Fahun Erey

Soora Fenifa Loa Merenee Ey
Reethi Kamun Fari Belenee Ey
Raalhu Mihithugaa Naganee Ey
Saafu Mi Hiyya Kathilevenee Ey
Reethi Dhethunfaiy Heeleemaa
Thelhilaa Gothakun Belenee Ey
Ladhun…

Gaathuga Gaimey Buneveyney
Hurihaa Sirreh Loabi Vumun
Roa Adu Heevey Mihithaa Mey
Ividhaaney Maa Kairi Vumun
Vaanee Goahey Thi Furaagaa
Loabivefaa Hunnaathi Birun
Ladhun…

Loabin Firumaa Dhey Hiyy Vey
Hifumun Athugaa Heelaa Faa
Dhookollan Hiyy Neydheyney
Thiathun Miufaa Hoadhaafaa
Roalhi Hithaa Kulhelaafaa Dhey
Dhekudhin Vaathee Kaireegaa
Ladhun…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:54 pm

Song: You're My Sonia
Vocals: Fazeela Amir, Ali Rameez


Beehey Hiyy Vey Athugaa,
Bosdhey Hiyy Vaathee Yaaraa
Fun Loabeegaa Ivvaadhey,
Mee Masthee Raagey Yaaraa
Thee Mithura Ey Hoadha Hiyy,
Neygey Hey Dheshey Hiyy
Bunefeemey Bunefeemey, You’re My Sonia

Beehey Hiyy Vey Athugaa,
Bosdhey Hiyy Vaathee Yaaraa
Fun Loabeegaa Ivvaadhey,
Mee Masthee Raagey Yaaraa
Thee Mithura Ey Hoadha Hiyy,
Neygey Hey Dheshey Hiyy
Bunebalaa, Adhi Kalaa, You’re My Sonia

Shaahee Gomaa Fenifaa, Vee Hiyy Dheewana Ey
Ishqey Mi Veynee Ey Hithaa
Thee Hiyy Magey Dheytho, Dhakkaa Bahaana Ey
Nukulheyshey Jazubaathee Hithaa
Annaashey Nafsaa Jismaa
Gurubaan Kuran Hey Yaaraa
Eyrun Hithaa Mey Asthaa
Mithuraa Vaaney Aawaaraa
Eyrun Libeyney Loebba Haaufaa Kiyaa Dhen Tho Ey

Aalam Vidhaalaaney, Noorun Furaalaaney
Gulhuneemaa Lobin Ey Malaa
Heelaafaa Annaashey Ishgee Zuvaanaa Ey
Gennaashey Loabin Hiyy Kalaa
Keh Vaanee Kihineh Tho Ey,
Neydheythee Loebbeh Thiya Noon
Neygey Hey Dheynee Jaaney,
Gandhee Mee Vaudhey Kurevey
Loabygaa Masthy Reyrey Yaaru Fidhaa Vaanan Tho Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:55 pm

Song: Huvafen Dhekeynee
Vocals: Fazeela Amir, Ali Rameez


Huvafen Dhekeynee Hissaa Kuraanee
Khiyaal Kiyaa Dhee Hithaa Hiyy Gulhaanee
Vaudhaa Huvaa Koh Athaa Aiy Jahaanee
Loabeege Namugaa Mi Sofhaa Liyaanee

Dhaanee Mihen Fun Loabi Angaa
Misraabunney Behigen Midhuniyeyn
Zuvaan Hiyy Fureytho Hingaashey Dheveytho
Minavugaa Omaan, Bandharakah Amaan,
Huvafen Dhekeynee…

Andhireegaa Ihusaas Veemaa
Yaaraage Neyvaa Beehileemaa
Leyaa Meyge Hingumaa Hithuga Vaa Ethelhumaa
Badhaluvey Mulheen, Nuhurevey Rulheen,
Huvafen Dhekeynee…

Maafu Kuraashey Keh Nuvevey Haa
Loabi Vevijjey Hairaan Vaahaa
Dhuaa Ves Kuraanee, Abadhuves Edheynee
Ekeegaa Vume, Ekee Maruvumey,
Huvafen Dhekeynee…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:55 pm

Song: Jaadhooga
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee, Ashfa
Album: Vaaloabi EngeynamaJaadhoogaa Dheewana Hiyy Vey
Meygaa Hiyy Madakun Noavey
Mee Loabi Noonhe Yaaraa

Beynumee Kairee Vumey, Mithuraa Oagaavumey
Mee Loabi Noonhe Yaara

Jaadhoo Mee Baareh Noonhey Neygey Ihsaasekey
Asthaa Mee Heeveyey Hithuge Sirrekey
Ninjeh Naadhey Keevvehey Yaaraa Ey Keevvehey
Fennaathee Mooney Yaaraa Mi Hissekey
Mee Loabi Noonhe Yaara

Manzil Beynun Vaathee Ey Sirrun Hiyy Bunela Ey
Umurah Beynun Mivaa Yaarakee Thiyey
Vindhey Thee Meygaa Mivaa Vakivaakah Neydhemey
Beynunvaahen Jaanaa Kairivaanamey
Mee Loabi Noonhe Yaara

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:56 pm

Song: Heelaashey Heelaashey
Vocals: Mohamed Abdul Ghanee, Ashfa
Album: Bichaanaa


Heelaashey Heelaashey
Thiya Loaves Kihaa Roashanee
Boasdhee Hadhan Hey, Boasdhee Hadhan Hey
Hoadhanee, Hoadhanee
Thiya Maley Mi Loa Hoadhanee
Boasdhee Hadhan Hey, Boasdhee Hadhan Hey
Kalaa Hiyy Furaanan, Khabaru Ves Balaanan
Kairee Ulhey Hiyy Ves Yaara Nuvey Hey

Adhdhey Kuraathee Ishaaraathey
Loabeega Hiyy Jassa Ibaaraathey
Ehera Vee Loabin, Vee Loabin,
Masthee Makollee Thibaa Noon Hey
Mavaanvee Fidhaa Hey, Mavaanvee Vafaa Hey,
Mithuraa Bunaashey Adhu, Yaareh Nethee Hey,

Heelaashey Heelaashey
Thiya Loaves Kihaa Roashanee
Yaaraa Ruihen Hey, Yaaraa Ruhen Hey
Hoadhanee, Hoadhanee
Thiya Maley Mi Loa Hoadhanee
Yaaraa Ruihen Hey, Yaaraa Ruhen Hey

Masthee Thiloabin Dheewana Koh
Raahaiy Kuraahen Hiyy Dheynuthoa
Beehilaa Ulhen Zuvaan Mey
Gaathah Ma Aassa Dheynuthoa
Kalaa Loa Thi Merenee Ihsaasunne Furenee
Kairee Ulhey Hiyy Ves Yaara Nuvey Hey
Heelaashey Heelaashey…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 10:57 pm

Vocals: Mohamed Abd.Ghanee, Ashfa


Vindhaa Hithaa Jaanaa Ey
Vaindhaa Hithaa Jaanaa Ey
Hiyy Beynun Vaathee Ey Loabivaa X2
Aadhey Magey Jaanaa Ey

Dhanvaru Dhanvaru Rey Rey Nunidhey
Beynunvaathee Yaara Hoadhey
Hiyy Edheny Dhen Gaathuga Vaashey
Ihsaasun Thiya Hiyy Adhu Furidhey
Nedhey Hiyy Mi Dhuruga Vaakah
Dhookoh Laafa Yaaru Dhaakah
Beynun Loabivaa Hayaathah
Vaashey Eku Ekeega Umurah
Hiyy Beynun Vaathee Ey…

Lobin Loabin Hinithu Velumun
Neygey Vaagoiy Yaara Bunedhee
Thaaza Vejjey Rooha Jaana
Seedha Saadha Mithura Fenumun
Ekugaa Dheefa Ey Hiyy Vanee
Etherey Vey Handhaan Aavanee
Firumaalun Mi Beynun Vane
Mithuraa Ey Mirey Nunidhenee
Hiyy Beynun Vaathee Ey…

Vaanan Yaaraa Ekugaa Loabin
Abadhume Dhen Kaireegaa Vaanan
Hurihaa Ufaleh Hoadhaa Dheynan
Thiya Loabeegaa Beynun Nimidhaan
Yaaraa Shakku Hithugaa Nethey
Shakuvaa Eh Mihaarey Nethee
Gulhifaavee Hithaa Dhen Hithey
Hithugaa Yaaru Noonee Nethey
Hiyy Beynun Vaathee Ey…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:00 pm

Song: Kalaa Thee Loebbey Hithugaa Vaa
Vocals: Fazeela Amir, Dockey
Album: Loabiveriyaa/v


Kalaa Thee Loebbey Hithugaa Vaa
Kalaathee Noorey Lolugaa Vaa
Kalaathee Aashiq Beynun Vaa
Kalaathee Dhanmaru Hithugaa Vaa

Vaa Laobin Ney Midheny Mulhijaanu Magey Hibain
Thiyaee Ey Hoadhan Ma Edhey Fari Fari
Mainaa Ey Kaunun

Kalaathee Hoorey Bimugaa Vaa
Kalaathee Handhuvaru Handhugaa Vaa
Kalaathee Mihithey Meygaa Vaa
Kalaathee Vindhey Leygaa Vaa

Vaa Laobin Ney Midheny Mulhijaanu Magey Hibain
Thiyaee Ey Hoadhan Ma Edhey Beynun Ekuveri
Yaaraa Ey Amudhun

Aadhey Meygaa Beehilaa Firumaalaa Dhee Hadhaalan
Aadhey Hiyy Ufaa Kuran Ekuga Vaan Loabin
Dheynamey Kalaa Ah Mihithaa Jaan Ekeegaa
Vaanamey Kalaa Aa Abadhah Ekeegaa
Abadhah Ekeegaa
Kalaathee Dhirumey Hithugaa Vaa
Kalaathee Lafzey Dhulugaa Vaa
Kalaathee Roohey Beynun Vaa
Kalaathee Raajaa Hithugaa Vaa

Neygey Meygaa Haadhahaa Finikameh Vey Bunan
Neygey Mihithah Vaanuvaa Ufalunney Loabeegaa
Beynumey Mi Hithugaa Nindhavan Thiya Aashigaa
Beynumee Ulheyshey Dhuniyen Ekeegaa
Dhuniyeyn Ekeegaa
Kalaathee Malikaa Hithugaa Vaa
Kalaathee Masthey Edhigen Vaa
Kalaatheemalekey Folhifaa Vaa
Kalaathee Kamanaa Hithugaa Vaa

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:00 pm

Song: Huttey Varey
Vocals: Fazaal


Huttey Varey Magey Hiyy, Roalaa Varey Dheloa
Russaalumah Thibaa Adhu, Fohelaanamey Dheloa

Koffa eGina Ufaathah, Yaaraa Thi Vakivumun
Fen Kalhive Gisla Gislaa, Roalan Edhey Ingey
Ossey Iru Balaalan, Ekaherive Hurelumun
Dhen Iru Araane Baaey, Hure Kollevey Suvaal
Huttey Varey...

Aharenge Heyo Dhuaa Thah, Yaaraai Eku Veyey
Kaakah He Engi Beleynee, Maadhan Jeheyne Haal
Mahshar Dhuvahu Kalaa Ah, Koh Dheyn Edhey Dhuaa Ee
Yaarabbi Yaa Kalaakoa, Adhu Dhevvavaashi Maaf
Huttey Varey...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:01 pm

Song: Hadhiyaa
Vocals: Fazeela Amir, Ali Rameez, Sameeu

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:02 pm

Song: Malaa Folhey
Vocals: Mumthaaz Moosa
Album: Foni Foni (2008)


Malaa Folhey Thaazaa Vee Samaalu Nuviyyaa
Udhuhi Aa Kokaa Thakaa Maaburu Thiri Kollafaney
Samaalu Nuviyyaa

Maa Dhuru Dhurun Hendhunaa Haveeraa
Faara Laaney Thedhekey Hithaashey
Naazukee Maluge Foni Foni Shazaaa
Udhuhi Aas Kokaa Thakaa…

Eki Meseju Dhee Thaureef Kuraaney
Fiyathakuga Beehen Ves Ulheyney
Mee Usooley Dhinyavee Yageeney
Udhuhi Aas Kokaa Thakaa…

Hjaadha Vas Meerey Bune Ulheyney
Karuganduge Foni Lazzathu Edheyney
Dheefinama Fas Enburi Nubalaaney
Udhuhi Aas Kokaa Thakaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:04 pm

Song: Heeleemaa
Vocals: Ali Rameez, Rafiyath Rameeza,
Album: Ali Rameez FuraanaReethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Fari Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho
Reethee Heeleemaa, Reethee Heeleemaa,
Thiya Masthee Loa Hure Hulhuveemaa
Ladguraki Vaahaa Vey Dho

Ladhurakivee Raanee Madu Athugaa Beehey,
Khiyaaley Mee Aavey,
Bunaanee Hey Loabin, Uraalaashey Loabin,
Nidhaalaashey Kairee,
Vaagotheymee Loabi Dhineemaa,
Leykarunun Loa Foavey
Kaaku Edheynee Vakivaan Eyrun,
Veynaa Hoonu Dhee,
Reethee Heeleemaa…

Ruhun Dhee Dhaanan Hey, Mihithugaa Vaanan Hey,
Eheevan Hiyy Roathee, Ahaalan Ey Dhaashey,
Udhuhilan Eku Aadhey, Ekuve Hiyy Adhuvaaney,
Araamey Vee Hoadhan, Nuvaathee Keh Loabin,
Thaneh Fenidhaaney Hey, Ekanive Nivaavaashey,
Ekuga Dhen Veedhaa Shey, Dhehiyy Eku Veethee Ey
Edhey Khiyaaley Thiyaee, Fidhaa Loabeega Vedhee,
Dhekey Hiyy Haadha Veyey, Nudhaashey Hiyy Govayey,
Kaakah Hey Keh Adhu Fahe Vaanee,
Heefiluvun Dhin Jaaney,
Hiyy Furunee Loabeegaa Masthee,
Veehaa Loabi Dhee,
Reethee Heeleemaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:06 pm

Vocals: Hussein Ali, Shifa Thawfeeq


Hiyy Dheefeemey, Hiyy Hiba Kuramey,
Hiyy Zakham vey, Hiyy Gathuluvey,
Asaru Kurey…
Hiyy Vey Dheewaana, Hiyy Vey Dheewaana,
Hiyy Vey Dheewaana, Dheewana Hiyy Veyey,

Hiyy Beynumee Thiya Ranmuthey,
Foni Raahathey, Thi Zuvaan Hithey,
Loebbaa Gadharu Yaaraa Thidhey
Mihithah Mirey Ihusaas Vey,
Moonu Ladhun Foruveehe Yaaru x2
Ladhun Thidhaneehe Yaar x2
Dhen Bunan Hey, Fun Loabi Vey,
Hiyy Zakham vey, Hiyy Gathuluvey,
Asaru Kurey…

Hiyy Hoadhanee Thiya Jannathey
Thi Himaayathey, Thi Zuvaan Athey,
Chaaley Nazar Reehchey Kalaa,
Manzil Thiyey Dhuniyen Edhey,
Loabi Kuran Edheneehe Yaaru x2
Hithaa Kulheneehe Yaaru x2
Hiyy Mithelheyey, Hiyy Haas Veyey
Hiyy Zakham vey, Hiyy Gathuluvey,
Asaru Kurey…
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:08 pm

Vocals: Huzaam


Vafaatherive Dheefa, Ehaa Loabi Dheefaa,
Araamaa Ufaa Dhee, Magey Hiyy Fureyhaa,
Kusheh Nethi Magey Dhey Shazaa aai Hoonun,
Hithaamey Zakham Thiyakuree Keehvegenhey,

Rahmaa Ufaa Dheefaa Eyru Loabin,
Maazeege Rey Rey Gaimey Thibaa Vaaneyey,
Tharithah Vidhaahaa Udugaa Evaahaa,
Mikamaa Yageeney Hekives Vedheyney Ingey,
Migothugaa Ekee Ulhefaa,
Ehaa Loabi Dheefaa
Kusheh Nethi Magey...

Vaudhaa Huvaakohfaa Vakinuvaaney,
Kamugaa Kureegaa Bunefaa Magey Gaathugaa,
Thedhuveri Kamaa Ekugaa Mulhi Umurugaa,
Huredheyne Kamugaa Bunefaa Kureegaa Thibaa,
Migothugaa Ekee Ulhefaa,
Ehaa Loabi Dheefaa
Kusheh Nethi Magey...

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:09 pm

Song: Ushaa
Vocals: Hassan Ilhaam, Shifa Thawfeeq
Album: Yoosuf (2008)Ushaa, Ushaa…
Thee Hayaathey Araamey Hithey Thee Magey
Thee Yageeney Dhedhuniyeyn Naseebey Magey
Hithuge Dhirumey Thiee Milkekey Thee Magey
Yoosufey Mee Kalaa Loabivaa

Thee Edhey Hiyy Hageegee Mithurakee Magey
Abadhu Loebbaa Vafaa Ey Mihithugaa Vanee
Eyge Vindhey Kalaa Thee Balaashey Magey Hiyy
Yoosufey Thee Magey Loabivaa

Thihaa Ladhun Mirey Mavey
Gaathah Ehaa Yaaru Naannaashey
Beeheykan Hiyy Neydhey Mirey
Kalaage Hithuge Loa Nivaalaashey
Annaashey, Hey Annaashey Is Nagaa,
Hiyy Furaa Laanamey
Gaathun Masthee Zuvaankan Dhekey Hiyy Veyey
Hiyy Magey Rovvanee Keevvegen Hey Kalaa
Meyge Rihumaai Veyn Dhenhe Filuvaa Mirey
Neygeyhe Vaalobi Gendhaashe Jaanaa Hithaa
Ushaa, Ushaa…

Heevefaavey Keeve Baavaey
Thihithun Kalaa Jaaga Dheyne Ey
Ummeedhey Magey Thee Ey Abadhu
Hiyy Thi Haasil Vaane Baava Ey
Yaaraaey, Hey Yaaraaey Jaanu Dhenhey
Bunaashey Kalaa,
Loabi Noonee Nuvey Aa Hithugaa Magey
Beehileemaa Kalaa Vaagotheh Neygeyey
Kurufitheh Noonemee, Loa Thi Hulhuvaa Balaa
Fun Loabi Oagaave Dheythee Mavaanan Fidhaa
Ushaa, Ushaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:10 pm

Song: Manzil
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: ManzilManzil Thiyey Mi Hiyy Edhey,
Nuruhun Vefaa Kalaa Nudhey
Ithubaaru Gelluvaanulaa,
Loabin Ekeega Vaanamey

Aadheys Kofaa Bunanhe Vee
Thiyahen Shazaa Hithah Nudheyshey
Ekugaa Vaan Beynumey Vakivaakah Neydhemey
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

Dheyhun Dhinhaa Ufaa Kalaa
Fenumun Aalaa Vegen Dhanee Ey
Dhuniyen Libumah Edhey, Thiya Noon Ufaleh Nethey,
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:10 pm

Song: Basnaahaa Hiyy
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: Hamaroalhi


Basnaahaa Hiyy Meygaa Thelheny Ey
Visnaa Dhinakas Kuranee Shakuvaa Ey
Buneyey Mihithah Dheynvee Faruvaa Ey
Masthey Mivanee Loabin Mithuraa Ey
Neygeyney Adhu Kiyaakasheh Rihun Gaathugaa
Masthee Aaraagekey Jehee Vindhugaa
Vee Vindhugaa

Kalaa Giyaamathugaa Ves Dhurah Nulun Mee Gasthey
Miaa Lamunves Thiyanoon Ehen Maleh Neh Maedhey
Hayaa Thah Aihen Moosum Bahaaru
Aee Loabi Dheyn Thibaa Ey
Basnaahaa Hiyy Meygaa…

Nikan Hithah Dhey Finikan Maleh Folheythan Fenumun
Mikan Vanee Ihusaasey Kalaa Lolah Ves Fenumun
Hithaa Roohah Ai Raahathu Libey Ey
Folhey Reethivee Malaa Ey
Basnaahaa Hiyy Meygaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:11 pm

Song: Ey Malaa
Vocals: Hassan Ilhaam
Album: Hamaroalhi


Ey Malaa Fenumun Kalaa
Reethivee Fahe Keehve Hey
Hiyy Mathee Thibaage Nan
Aalaa Mivee Fahe Keehve Hey

Loluge Masthee Asaru Ley Therey Aaviyey
Hissu Kanneh Vefaa Loa Mi Themmaali Ey
Ey Hithaa Ey Hithun Thanfukeh Dheynuhey
Sirrekey Mee Bunaa Haadha Loebbeh Veyey
Ey Malaa…

Hiyy Mi Ihusaas Gaa Adhu Kolhun Laifi Ey
Vindhu Meygaa Jehun Halive Biru Heeviyey
Haiy Ajaabey Thibaaee Dhogeh Hey Miee
Konme Insaanakas Fenbovaaney Meyey
Ey Malaa…

Rey Dhuwaa Ove Dheyey Rey Vefaa Aliveyey
Ehenakas Roa Mi Ruimakah Ireh Neyriey
Karuna Ohumey Naseebaa Mi Gulhifaa Vanee
Roafilaa Jismu Veyyaa Modevi Dhaaneyey
Ey Malaa…

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:14 pm

Song: Dhinhaa Thadhaa Veyn
Vocals: Hussein Inaaz
Album: Beywafaaviyas (2008)


Thi Loebbah Hiyy Kiyaaleemaa, Dhineemey Hiyy Magey Loabin
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Kalaayah Hiyy Magey Loabin Gurubaan Koh Hedhin Noonhey
Kalaa Beynun Kameh Loabin Aharen Koh Nudhee Veyhey
Dhineemaa Loabi Ithubaaraa, Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Magey Hiyy Baakee Kuree Noonhey
Vaafaayaa Loabi Ahannah Kalaa Dhey Hiyy Huvee Noon Hey
Sukootheh Ves Mashaa Dhurugaa Mihiyy Neydhey Kalaa Hunnan

Nulaahiku Loabin Mihithah Dhin Ufaathah Dhookoh Levunee Ey
Vafaatheri Loebbeh Libuneemaa Khiyaanaaiy Loebbah Vevunee Ey
Kushah Thaubaa Vumah Hiyy Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Faalhugaa Amuru Kuranee Ey
Fahathun Hingenee Roe Roefaa, Maafah Hiyy Edheythee Ey
Alun Loebaa Dhirun Mihithah Libeyney Goiy Netheebaa Ey

_________________
Back to top Go down
View user profile
The Godfather
Admin
Admin
avatar

Male
Number of posts : 348
Registration date : 2008-08-01

PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   Sun Aug 03, 2008 11:15 pm

Song: Vaa Loabi Engeynama
Vocals: Aishath Inaaya, Mohamed Abdul Ghanee
Album: Vaa Loabi Engeynama


Hithuge Thelhun Mithuru Mi Ahaabalaa
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

Fun Khiyaalugaa Dheewana Hiyy Veyey
Hiyy Faalhugaa Thiya Loebbah Edhi Veyey
Nunidhey Mihaaru Veye Beyqaraar
Annaashey Dhen Kalaa,
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

Keh Vaanehey Vairoalhin Beehilaa
Hmm Hinithun Vela Yaaraa Ey Aasbalaa
Edhemey Ufaa Libumah Shifaa
Loabin Hissaa Vela,
Vaa Loabi Engeynama, Vaa Loabi Engeynama,
Kalaa!

_________________
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: Dhivehi Songs Lyrics   

Back to top Go down
 
Dhivehi Songs Lyrics
Back to top 
Page 2 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Dhivehin.Crazy4us.com :: Entertainment Zone :: Lyricz-
Jump to:  
Make a forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free forum